Rijks Geschiedkundige Publicatiën

De Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP) is een omvangrijke collectie bronnen met betrekking tot de Nederlande geschiedenis. Ze zijn verschenen in meer dan 450 delen door het Instituut voor Nederlandse geschiedenis. Ze bevatten ambtelijke adviezen, archivalia, correspondenties, dagboeken, lijsten en inventarissen. Lees meer ...

Use text search and multiple facets
Search

The RGP series counts about 450 volumes.
Browse all volumes
Rijks Geschiedkundige Publicatiën
Powered by